Financiën uitbreiding Putkop en BvZ-weg geheim

Financiën uitbreiding Putkop en BvZ-weg geheim

Het college van B&W in Woerden heeft de gemeenteraad voorgesteld een besluit te nemen over het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Putkop in Harmelen en het te ontwikkelen bedrijventerrein aan de Burgemeester van Zwietenweg in Woerden. Daarbij is opgedragen de financiële bijlage van de grondexploitatie geheim te houden, omdat die bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat. Het document bevat namelijk financiële gegevens die inzicht kunnen verschaffen in de prijzen voor grondverwerving en kunnen daardoor de onderhandelingspositie van de gemeente schaden. Om die reden mag de financiële bijlage niet openbaar worden gemaakt, stelt het college.

0 Shares