Fijnzeefinstallatie verwijdert ‘zwevende stof’

Fijnzeefinstallatie verwijdert ‘zwevende stof’

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een fijnzeefinstallatie gebouwd om ‘zwevende stof’ uit het afvalwater te verwijderen. De fijnzeefinstallatie is als uitbreiding van de zuiveringsinstallatie van rioolwater in Leidsche Rijn.

Door het plaatsen van deze installatie kan extra afvalwater verwerkt worden en wordt hergebruik van grondstoffen mogelijk. Het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd en het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal.

De zuivering in Maarssenbroek was verouderd en economisch gezien was het interessanter het afvalwater van Maarssenbroek in Leidsche Rijn te gaan verwerken. Hetzelfde gold voor de zuivering in Maarssen. De waterschappen zijn daarom een samenwerking aangegaan om tot deze oplossing te komen.

0 Shares