Gemeente Woerden raad

Felle kritiek Inwonersbelangen op coalitieakkoord

Gemeente Woerden raad

Felle kritiek Inwonersbelangen op coalitieakkoord

Inwonersbelangen heeft tijdens de raadsvergadering gisteravond felle kritiek geuit op het coalitieakkoord dat onlangs door het nieuwe college van Woerden is gepresenteerd. Fractievoorzitter Hendrie van Assem noemde het nieuwe bestuur een coalitie van verliezers, want drie van de vier coalitiepartijen hebben 1250 stemmen verloren. Hij wees er onder meer op dat de wereld in de fik staat, corona nog steeds woedt en er allerlei crisissen aan de orde zijn van energiecrisis, stikstofcrisis tot een armoedecrises en er sprake is van een ongekende hoge inflatie. Dit terwijl de gemeente met een torenhoge schuldquote en dreigende korting van twee miljoen per jaar van de Rijksoverheid heeft te maken. Maar nergens in het coalitieakkoord is terug te vinden wat dit allemaal betekent voor Woerden, was het commentaar van Van Assem. Hij wil dat er snel een nieuw coalitieakkoord komt die wel recht doet aan de verkiezingsuitslag en ingaat op de door hem genoemde problemen.

0 Shares