Feesten in De Schulenburch weer toegestaan

Feesten in De Schulenburch weer toegestaan

Er zijn weer feesten en partijen mogelijk in De Schulenburch in Kamerik. Het college van burgemeester en wethouders in Woerden deelt dit mee in een brief aan de raad. De eerdere opzet was om de exploitatie voor
feesten in De Schulenburch stop te zetten, vanwege klachten over geluidsoverlast door bewoners in de buurt.

Na geluidsmetingen bleek dat de geluidsnormen inderdaad overschreden werden. De gemeente was van mening dat op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dit verbod mogelijk was.

Na een juridisch bezwaarschrift van De Schulenburch bleek echter dat dit zo niet kan, omdat de APV vooral over publieke aangelegenheden gaat. Nu rest de gemeente alleen nog het handhaven op basis van de milieuwetgeving en kan boetes geven als de geluidsnormen worden overschreden.

0 Shares