Faunavoorzieningen Ziendeweg Nieuwkoopse Plassen

Faunavoorzieningen Ziendeweg Nieuwkoopse Plassen

Vanaf 20 april zullen er bij de Ziendeweg, ten zuidoosten van de Nieuwkoopse Plassen, faunavoorzieningen worden aangelegd.

Deze voorzieningen zullen vooral het doodrijden van otters moeten voorkomen. In het voorjaar van 2019 werden er binnen drie weken twee otters doodgereden.

Vermoed wordt dat er in de Nieuwkoopse Plassen tussen de zeven en tien otters leven. Deze otters kruisen op enkele plaatsen de Ziendeweg. Om dit te voorkomen worden er de komende tijd drie soorten maatregelen genomen.

Onder de weg worden op twee locaties faunapassages aangelegd. Dit zijn droge buizen van de ene naar de andere kant van de weg. De otters, maar ook de hermelijn en de wezel zullen hier naar verwachting gebruik van gaan maken.

Daarnaast worden er rasters aangelegd om te zorgen dat de otters niet op andere plekken de weg oversteken en alsnog doodgereden worden. De laatste maatregel bestaat uit het aanleggen van drempels, waardoor het verkeer niet harder kan rijden dan dertig kilometer per uur.

De werkzaamheden moeten op 23 mei afgerond zijn. Tot die tijd zal de weg regelmatig worden afgesloten.

Foto: BR6 – Plannenmakers bij één van de faunapassage

0 Shares