Fabriekswoningen geen oplossing voor snel bouwen

Fabriekswoningen geen oplossing voor snel bouwen

Het neer zetten van woningen die voor een groot deel in een fabriek zijn gemaakt, draagt volgens burgemeester en wethouders van Woerden niet voldoende bij aan snel kunnen bouwen.

In antwoord op vragen van de VVD over fabriekswoningen zegt het college dat het fabrieksmatig bouwen van woningen als voordeel heeft dat de bouwtijd wordt verkort en woningen tegen een lagere kostprijs kunnen worden geproduceerd maar dat het geen invloed heeft op de voorbereidingstijd en vergunningsprocedure die benodigd is om woningbouwprojecten van de grond te krijgen.

De VVD brak in haar vraagstelling een lans voor fabriekswoningen om snel meer woningen neer te kunnen zetten. Er is volgens burgemeester en wethouders geen Woerdens beleid en regelgeving voor het plaatsen van fabriekswoningen. Het college ziet het plaatsen van fabriekswoningen ook niet als mogelijke oplossing voor het woningtekort.

0 Shares