Extra woningen voor Woerdense statushouders

Extra woningen voor Woerdense statushouders

Gemeente Woerden heeft met woningcorporatie Cazas, voorheen Groenwest, afgesproken om op korte termijn tien extra woningen beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders. Volgens het college van B&W voldoet de gemeente hiermee voor een deel aan de opdracht voor de tweede helft van het jaar en wordt een bijdrage geleverd aan de verlichting van de druk in de asielzoekerscentra.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn 150 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in Woerden en 35 in Oudewater. Van de volwassenen is ongeveer 75 procent vrouw, hetgeen aansluit op het landelijk beeld van 80 procent. De genoemde cijfers betreffen de stand van zaken op 19 mei.

Foto: Floris van Woudenberg

0 Shares