Extra vluchtelingen op hotelboot in Gouda

Extra vluchtelingen op hotelboot in Gouda

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om ruimte te bieden aan extra vluchtelingen op de hotelboot aan het Gouwekanaal. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een dringend beroep op Gouda gedaan om meer vluchtelingen op te vangen vanwege het grote tekort aan opvanglocaties. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft eerder al gevraagd om het aantal vluchtelingen op de hotelboot uit te breiden. De gemeente heeft toen wel ingestemd met een verlenging van de duur van de opvang maar niet met een verdere uitbreiding van de 100 opvangplekken. De hotelboot biedt ruimte aan maximaal 146 personen en de voorzieningen zijn er al.

0 Shares