Extra steun provincie voor energiecoöperaties

Extra steun provincie voor energiecoöperaties

De provincie Utrecht stelt twee miljoen euro beschikbaar aan het ontwikkelfonds voor lokale energiecoöperaties. Hiermee wil men de energietransitie versnellen en ervoor zorgen dat de opbrengsten van lokale energieprojecten in de omgeving blijven. De helft van dit bedrag is beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken.

Van het geld kunnen energiecoöperaties professionele hulp inhuren bij het projectbureau Energie van Utrecht. Het ontwikkelfonds is bestemd om de risicovolle ontwikkelkosten van grootschalige zon- en windprojecten voor te kunnen financieren.

De lening voor lokale energiecoöperaties hoeft alleen terugbetaald te worden als het project feitelijk tot realisatie komt.

0 Shares