Extra geld voor vergroening Lopikerwaard

Extra geld voor vergroening Lopikerwaard

De provincie Utrecht stelt 200 duizend euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in de Lopikerwaard. Dit is het grondgebied van de gemeenten Montfoort, IJsselstein, Oudewater en Lopik. De subsidie is bedoeld voor de aanleg en herstel van zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals een rij knotwilgen en kleine bosjes. Oude knotbomen zijn hol en vormen voor vogels, vleermuizen en kleine marterachtigen een ideale nest- en schuilplaats. Ook zijn deze bomenrijen belangrijk voor de oriëntatie van vleermuizen. Typerend voor het gebied zijn de beplantingen op dijken en kades. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan de agrarisch natuurvereniging Lopikerwaard die de uitvoering in het gebied coördineert.

0 Shares