Overvecht Utrecht

Extra geld voor Overvecht Utrecht

Overvecht Utrecht

Extra geld voor Overvecht Utrecht

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar voor verbetering van zaken als werkgelegenheid, gezondheid en sociale verbondenheid in de Utrechtse wijk Overvecht.

Ook wonen, groen en recreatie kunnen met de extra financiële middelen worden verbeterd. De steun van de provincie wordt mogelijk dankzij de regiodeal die de provincie Utrecht met het Rijk sloot.

Voor Overvecht is ca. tien miljoen euro beschikbaar. Wethouder Klaas Verschuure van de gemeente Utrecht zegt blij te zijn dat de minister inziet dat er in Overvecht goede vorderingen worden gemaakt, maar dat er ook echt nog veel moet gebeuren.

Met de tien miljoen euro kan Overvecht flinke vooruitgang boeken, denkt Verschuure.

Foto: Provincie Utrecht

0 Shares