Extra geld voor doorontwikkeling Bodegraven Reeuwijk

Extra geld voor doorontwikkeling Bodegraven Reeuwijk

Wethouder Elly de Vries van Bodegraven Reeuwijk kreeg afgelopen woensdag toestemming van de gemeenteraad om 645.000 euro uit de algemene reserve te halen voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Er komen functiebeschrijvingen voor de ambtenaren met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en salarisschalen. Deze waren afgeschaft met het idee dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen en doen waar hij of zij goed in is. Alleen de fractie van Burgerbelangen stemde tegen omdat er geen duidelijke prestatieafspraken zijn gemaakt. Burgerbelangen is niet tegen de doorontwikkeling.

0 Shares