Extra asielzoekers stelt Woerden voor problemen

Extra asielzoekers stelt Woerden voor problemen

De druk op de woningmarkt en de opvang van vluchtelingen vraagt andere oplossingen, stelt de gemeente Woerden. Dit jaar en in 2022 maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een inhaalslag in het behandelen van asielaanvragen. Hierdoor is er een piek in het aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen. Recent komen hier ook nog eens de Afghaanse vluchtelingen bij. Het stelt Woerden voor problemen om iedereen op te vangen en te huisvesten. De gemeente laat weten samen met de gemeenten in de provincie Utrecht te werken aan oplossingen om aan de toenemende vraag voor opvang van asielzoekers te kunnen voldoen. Daarnaast worden nieuwe woonvormen binnen de Stadspoort verkend, zodat statushouders samen met reguliere woningzoekenden hier nog langer gehuisvest kunnen blijven.

Nieuwbouw en andere woonvormen

De gemeente Woerden, woningcorporatie GroenWest en het Antonius Ziekenhuis bekijken of de Stadspoort nog langer gebruikt kan worden. Het zou één van de oplossingen kunnen zijn, waarbij reguliere woningzoekenden en statushouders samen een gemeenschap in de Stadspoort vormen. Daarnaast werken de gemeente en GroenWest aan meer locaties voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Op de middellange termijn, dat wil zeggen in 2023, komen minimaal 107 sociale huurappartementen op de markt, 82 binnen het nieuwbouwplan De Houttuin en 25 binnen het plan Witt. De gemeente Woerden verwacht dat door deze nieuwbouw de doorstroming op gang komt in het bestaande goedkope huursegment.

Oplossingen in samenwerking

Met de samenwerkende gemeenten binnen de provincie Utrecht is een aantal oplossingen afgesproken. Zo gaat de gemeente Utrechtse Heuvelrug 100 extra plekken realiseren binnen het daar bestaande AZC. Hiervoor in de plaats huisvesten alle Utrechtse gemeenten de komende drie jaar elk één tot drie extra statushouders. Verder verkent Woerden samen met de U10 de opties voor een meer humanitaire opvang van asielzoekers op de langere termijn. Hierbij denkt men aan een kleinschalige woonvorm van zo’n 50 tot 70 personen. Hierin wonen dan verschillende doelgroepen samen met asielzoekers. Volgens de gemeente Woerden kan daarmee de integratie al op dag één starten en ook nog gewoon in de buurt.

Taakstelling temporiseren

Ieder jaar stelt het Rijk een nieuw verplicht aantal te huisvesten statushouders per gemeente vast, de taakstelling genoemd. Het Rijk heeft voor dit jaar en volgend jaar deze taakstelling voor alle gemeenten nagenoeg verdubbeld. Het college van burgemeester en wethouders in Woerden heeft begin dit jaar echter besloten in 2021 maximaal 50 procent van de taakstelling uit te voeren. Dit om de druk op de woningmarkt niet verder op te laten lopen.  Woerden verwacht eind dit jaar een achterstand op te lopen op de verdubbelde taakstelling van 2021 en 2022. De achterstand kan eventueel nog teruglopen in verband met gezinshereniging. Het aantal vergunninghouders dat niet gehuisvest kan worden, komt er in de volgende jaren als taakstelling bij. Gemeente en GroenWest hopen in 2023 de achterstand in te lopen als in De Houttuin en plan Witt meer dan 100 huurwoningen worden opgeleverd. . Verwacht wordt dat Woerden nog dit jaar de eerste Afghaanse vluchtelingen kan huisvesten. Ten opzichte van het totale aantal statushouders is dit overigens slechts een kleine groep.

0 Shares