zondag open

Experiment zondagopenstelling Reeuwijk

zondag open

Experiment zondagopenstelling Reeuwijk

Aan het experiment met de verruimde zondagopenstelling in Reeuwijk-Brug hebben weinig winkeliers deelgenomen.

Slechts drie winkels in Reeuwijk-Brug zijn open geweest tijdens de verruimde zondagopenstelling die in het recreatieseizoen van 1 april tot 31 oktober 2019 heeft geduurd. Van die drie winkels was er maar één elke zondag open.

Dat blijkt uit de enquête bij 24 winkeliers, waarvan twaalf het formulier ingevuld hebben geretourneerd. Toch vindt het merendeel van de respondenten (56%) dat alle winkels in Reeuwijk-Brug de mogelijkheid moeten hebben om gedurende het hele jaar op zondagen open te zijn.

Ook is het Inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt geraadpleegd en zijn er straatinterviews gehouden. Van de 439 panelleden en ondervraagden tijdens die straatinterviews geeft 70 procent aan behoefte te hebben aan winkelen op zondag.

De meesten willen op zondag boodschappen doen in supermarkten, maar die vallen buiten het experiment.

0 Shares