Ex-melkveehouder helpt met subsidieregelingen

Ex-melkveehouder helpt met subsidieregelingen

Ex-melkveehouder Marieke de Groot uit Kamerik schreef mee aan de nieuwe subsidieregeling voor geringere drooglegging in de veenweiden. Ook schreef ze mee aan de subsidieregeling voor het extensiever beheren van percelen in overgangsgebieden bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Natura 2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden in de Europese Unie.

De Groot vertelt aan het landbouwnieuwsplatform Nieuwe Oogst dat er gekozen is voor projectgebieden van minimaal 200 hectare, zodat ondernemers samen maatregelen kunnen doorvoeren. Op 1 mei worden de nieuwe subsidieregelingen geopend.

Marieke de Groot was biologisch melkveehouder. Haar zoon Jaco en schoondochter Liesbeth hebben het bedrijf met zorgboerderij en kaasmakerij overgenomen. Het bedrijf ligt op kleigrond. Zij hebben op diverse veldkavels al praktische ervaring met de werking van veengrond.

Foto: Han Reindsen

0 Shares