Erfgoedbeleid Utrechtse gemeenten in de knel

Erfgoedbeleid Utrechtse gemeenten in de knel

De resultaten van Monitor erfgoedbeleid Utrechtse gemeenten 2022 zijn zorgelijk te noemen maakte gedeputeerde Rob van Muilekom bekend. Veel gemeenten in de provincie Utrecht hebben moeite hun wettelijke taken op het gebied van erfgoed uit te voeren, blijkt uit het onderzoek. In het onderzoek is gekeken naar de ontwikkelingen die de 26 Utrechtse gemeenten sinds de vorige Erfgoedbeleid in 2018 hebben doorgemaakt. De belangrijkste conclusie is dat de meeste gemeenten over te weinig ambtelijke capaciteit beschikken om hun wettelijk verplichte erfgoedtaken naar behoren uit te voeren. Zij zijn niet toegerust zijn op belangrijke ruimtelijke opgaven.

0 Shares