Elzenhof in Bodegraven Reeuwijk wordt opgeknapt

Elzenhof in Bodegraven Reeuwijk wordt opgeknapt

De Elzenhof, een vrijliggende jaren ’70 wijk in Bodegraven wordt aangepast aan het veranderende klimaat en is straks weer toekomstbestendig. De openbare ruimte was verzakt, het riool was aan vervanging toe en ook de bestrating mocht na zo’n 50 jaar vernieuwd worden. Een grootschalige herinrichting van de wijk biedt kansen om de nieuwe inrichting aan te passen aan het veranderende klimaat. De gemeente heeft een rijkssubsidie gekregen voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen in de Elzenhof. Hierbij is er vooral aandacht voor wateroverlast, bodemdaling, droogte en hittestress.

0 Shares