Eindrapport ‘Vitale Binnenstad Woerden 2030’

Eindrapport ‘Vitale Binnenstad Woerden 2030’

Het eindrapport ‘Vitale Binnenstad Woerden 2030’ met als titel ‘Vestingstad Woerden versterkt’ is deze week gepresenteerd. In het rapport staat hoe het Woerdense centrum ook in de toekomst uitnodigend en compleet kan blijven. Het beschrijft een mogelijke visie tot 2030, maar moet ook als ‘gereedschapskist’ dienen met instrumenten en een actieplan om dat doel te bereiken. Binnensteden staan onder druk. De behoeften veranderen en ook het koopgedrag. Niets doen, zou betekenen dat er veel winkels leeg komen te staan. Vertegenwoordigers vanuit Koninklijke Horeca Nederland, BIZ Stadshart, de Vestingraad, Vastgoed Vereniging Binnenstad en de gemeente Woerden hebben, onder begeleiding van het externe bureau ‘Ik Onderneem!’, het vraagstuk in kaart gebracht. Daarbij is nagedacht over een visie om ook in 2030 een vitale binnenstad te houden. Het eindrapport maakt deel uit van de coalitiebesprekingen. Een besluit volgt later door het nieuwe college en vervolgens de gemeenteraad.

0 Shares