Einde gratis uurtje parkeren parkeergarages Woerden

Einde gratis uurtje parkeren parkeergarages Woerden

Vanaf oktober komt er een einde aan het gratis uurtje parkeren in de Woerdense parkeergarages. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde met het voorstel van burgemeester en wethouders in om de proef met het gratis parkeren te beëindigden. Ingediende moties en amendementen, konden daar geen verandering in brengen. Wel ging de raad akkoord met een amendement van de VVD om bij overleg met de winkeliers gratis parkeren als middel om het centrum aantrekkelijk te houden, niet uit te sluiten.

Ruud Orsel in gesprek met Florian van Hout

0 Shares