Eerste zorgmedewerkers regio Utrecht gevaccineerd

Eerste zorgmedewerkers regio Utrecht gevaccineerd

Onder grote belangstelling van de media zijn vandaag in Houten de eerste zorgmedewerkers tegen corona gevaccineerd. Vijf van hen viel de eer te beurt om in bijzijn van commissaris van de Koning Hans Oosters, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester Sharon Dijksma en burgemeester Gilbert Isabella van de gemeente Houten, het vaccin te ontvangen.

Houten was in de provincie Utrecht één van de eerste plaatsen waar de besmetting met corona zich voordeed en nu dus de eerste waar gestart werd met vaccineren.

Onder de eerste vijf zorgmedewerkers die het vaccin kregen was ook Rienke van Dam uit Oudewater. Zij werkt in woon- en zorgcentrum De Wulverhorst in Oudewater. Ze denkt met het vaccin als bescherming, weer op normale wijze haar werk te kunnen doen.

De GGD regio Utrecht is vooruitlopend op de binnenkomst van meer vaccins gestart met het opbouwen van meer vaccineer-locaties.

Foto boven: De eerste vaccinatie was voor Heleen

0 Shares