Eerste kievitsei in provincie gevonden in Wilnis

Eerste kievitsei in provincie gevonden in Wilnis

Het eerste Kievitsei in de Provincie Utrecht is gevonden in Wilnis. Veehouder Gijsbert Tijsseling vond in een nestje op zijn land twee eieren. Hij deed de vondst tijdens het rapen van stenen op een pas ingezaaid veld in de polder Wilnis-Veldzijde. Het eerste kievitsei is traditioneel de voorbode van de lente en het startsein voor het weidevogelseizoen.

De afgelopen jaren was er volgens het Utrechts landschap dat melding maakt van de vondst, weinig reden tot feest, want het gaat niet goed met de weidevogels. De nu gevonden eieren symboliseren volgens het landschap dan ook vooral de zorg die nodig is om weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en scholekster te beschermen. Om te voorkomen dat weidevogels uit Nederland verdwijnen, werken agrariërs en vrijwilligers daarvoor intensief samen.

Foto’s: Landschap Erfgoed Utrecht

0 Shares