Eerste halfjaar 70 statushouders naar Woerden

Eerste halfjaar 70 statushouders naar Woerden

In het eerste halfjaar zijn in Woerden 70 statushouders komen wonen, waaronder 34 minderjarigen. Dit blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van D66. Die partij wilde weten hoe het staat met de inburgering van statushouders in Woerden. Van de 36 volwassen statushouders vallen 18 onder de nieuwe wet, omdat zij na 1 januari een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij moeten nu een inburgeringstraject doorlopen van drie jaar. Begonnen wordt met een leerbaarheidstoets die het uitgangspunt voor de zogenoemde ‘brede intake’ gesprekken vormt. Vervolgens wordt het Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Door problemen bij de registratie en de vaak foutieve melding van inburgeringsplichtigen aan de gemeenten, is er vertraging opgetreden om statushouders voor de brede intake uit te nodigen, meldt het college. Ferm Werk, verantwoordelijk voor de brede intake, is druk doende de ontstane achterstand in te lopen.

0 Shares