Eerste burgerberaad in Utrecht is een feit

Eerste burgerberaad in Utrecht is een feit

De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel Aanpak Burgerberaad jaarwisseling.
Als gevolg daarvan ontvangen 10.500 inwoners van Utrecht een uitnodiging om mee te doen aan het eerste Utrechtse burgerberaad, over hoe de jaarwisseling ‘een feest voor iedereen’ kan worden. De inwoners die zijn ingeloot voor het burgerberaad mogen hierover advies geven aan de politiek.

Hiermee hoopt het college van B&W een diverse groep Utrechters te betrekken bij de politiek en de lokale democratie te versterken. De deelnemers aan het burgerberaad worden begeleid door een onafhankelijk bureau. Het advies dat uit het burgerberaad komt, wordt door de gemeente overgenomen als het financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar is.

0 Shares