gelijkheid

Eerlijke man/vrouwverdeling nieuwe straatnamen

gelijkheid

Eerlijke man/vrouwverdeling nieuwe straatnamen

De Woerdense SP-fractie vindt dat er een ongelijkmatige verdeling is in straatnamen met mannen- en vrouwennamen. De fractie vindt dat er genoeg vrouwen zijn die van historische of baanbrekende faam zijn en dit een betere en eerlijker verdeling van vrouwen en mannen in de straatbenaming mogelijk maakt.

Fractievoorzitter Wilma de Mooij heeft hierover een motie ingediend. Zij vraagt het college van B&W een verzoek te doen aan de straatnamencommissie om met een voorstel te komen aan de gemeenteraad over dit onderwerp.

20 Shares