Eerder onderzoek OHV afgewezen in Woerden

Eerder onderzoek OHV afgewezen in Woerden

Een eerder, vrijwel afgeronde Onderwijshuisvestings-onderzoek in Woerden is als gevolg van oplopende kosten en gewijzigde wetgeving teruggetrokken.

Er waren zowel intern als extern zoals bij schoolbesturen twijfels gerezen. In een nieuw onderzoek zijn kostenreducerende maatregelen uitgewerkt. Dit zijn onder andere het verlengen van de afschrijftermijn van vernieuwde schoolgebouwen van 42 naar 50 jaar. Het beperken van het aantal kleine schoollocaties en het zoveel mogelijk vermijden van gebruik van tijdelijke huisvesting. Daarnaast zijn ook voor het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs plannen gemaakt.

Op basis van de ervaringen van zowel gemeente als schoolbesturen doet ICS bovendien een voorstel om in kleinere stappen verder te gaan. Zodat deze optimaal uitgevoerd kunnen worden.

0 Shares