Een miljoen voor Noodfonds Energiearmoede

Een miljoen voor Noodfonds Energiearmoede

Gemeente Woerden wil door middel van het Noodfonds Energiearmoede voor zowel haar inwoners als maatschappelijke organisaties een vangnet creëren voor de sterk gestegen energiekosten. Daarom is in de concept begroting 2023-2026 voor dit noodfonds een bedrag van één miljoen euro opgenomen. Dit antwoordt het college op de vraag van Inwonersbelangen welke stappen worden ondernomen om te zorgen dat er samen, met de wijk- en dorpscentra en de lokale omroep deze crisistijd kan worden doorstaan. Het college zegt aanhoudend gesprekken te voeren met haar maatschappelijke partners. Enkele organisaties hebben hun zorgen ten aanzien van de energieprijzen richting het gemeentebestuur geuit. Het college laat verder weten haar gesprekken met deze organisaties te vervolgen en hard te werken aan een concrete uitwerking en voorwaarden van het ‘Noodfonds Energiearmoede’.

0 Shares