Een loopplank kan de otter al helpen in Zegveld

Een loopplank kan de otter al helpen in Zegveld

Een loopplank onder de brug kan otters al helpen om veilig de Milandweg in Zegveld over te steken, zegt boswachter Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten in de Woerdense Courant. De Milandweg vormt een knelpunt op de route die de otters tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Kamerikse Nessen en een natuurgebied langs het riviertje De Grecht nemen. Van Leeuwen zegt verder dat het altijd goed is om knelpunten af te rasteren, zodat otters toch niet alsnog de weg kruisen, maar juist gestuurd worden naar de faunapassage. Hoe groot de otterpopulatie in de Kamerikse Nessen precies is, is onduidelijk. Ze laten zich niet zien, maar er zijn door waarnemingen op wildcamera’s, otteruitwerpselen bewijs dat ze er zijn. Het goed met het roofdier in het Groene Hart zegt van Leeuwen.

0 Shares