Een interactief diner voor bestuurders en directeuren

Een interactief diner voor bestuurders en directeuren

Donderdag 25 april is er bij Plein 7 in Woerden een interactief diner voor bestuurders en directeuren van de gemeentelijke organisaties.
Deze avond staat in het teken van het realiseren van bestuurlijke ambities. Ook is er veel ruimte om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen en elkaar te leren kennen. Regelmatig vertrekken bestuurders en directeuren vroegtijdig, omdat zij merken dat hun ideeën lastig te realiseren zijn.
Vaak komt dit door maatschappelijke ontwikkelingen en de complexe structuur van het ambtelijk apparaat. Daardoor vertrekt veel kunde en ervaring die gemeenten maar al te goed kunnen gebruiken. Twee sprekers vertellen over hoe zij hun bestuurlijke ambities gerealiseerd hebben.

Je kunt je aanmelden via de website van A en O Fonds gemeenten. De avond start om 17.00 uur.

0 Shares