Ecologisch bermbeheer goed voor biodiversiteit

Ecologisch bermbeheer goed voor biodiversiteit

In Woerden wordt het volgens burgemeester en wethouders steeds duidelijker dat ecologisch bermbeheer de biodiversiteit van de wegbermen ten goede komt. De komende jaren krijgen bloemen en planten volgens het stadsbestuur de ruimte om volledig tot bloei te komen. Niet alleen de bermen langs de wegen, maar ook in het centrum wordt het bloemrijker.

Om biodiversiteit te stimuleren wordt er ecologisch gemaaid. Hierdoor ontstaat er een langer nectarseizoen voor allerlei insecten en hebben kleine zoogdieren en amfibieën een betere leefomgeving.

0 Shares