€5700.- opbrengst collecte Logeerhuis Bredius

€5700.- opbrengst collecte Logeerhuis Bredius

De eerste collecte voor het Logeerhuis Bredius in Woerden heeft geleid tot een opbrengst van 5700 euro. Nu het logeerhuis ruim een jaar open is, wordt de bekendheid steeds groter. Met deze week van de Logeerzorg is die bekendheid verder vergroot. Vaak werd tijdens de huis-aan-huis-collecte gevraagd voor wie het Logeerhuis is. Het logeerhuis is voor mensen die intensieve mantelzorg nodig hebben zodat de mantelzorger even vrij krijgt van zijn of haar zorgtaak. Via de gemeentelijke Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunnen gebruikers van het Logeerhuis de kosten vergoed krijgen. Deze vergoeding dekt niet alle kosten van het verblijf. Zij moet het voor een deel hebben van sponsoring en donaties.

Voorzitter Willem van Malenstein van Stichting Vrienden Logeerhuis Bredius overhandigt de cheque met de collecte opbrengst
aan Jos Borghols, penningmeester van Stichting Logeerhuis Bredius. (foto van Lars Stoof)

0 Shares