€ 10 miljoen voor bereikbaarheid Poort van Woerden

€ 10 miljoen voor bereikbaarheid Poort van Woerden

De rijksoverheid heeft toegezegd € 10 miljoen te zullen vergoeden om de woningbouw in de Poort van Woerden te versnellen.
De gemeente gaat daarom ook nog in overleg met het Rijk en de provincie om het geld zo effectief mogelijk in te zetten. In de Poort van Woerden wat Nieuw-Middelland, Snellerpoort en het Stationsgebied omvat, worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. De maatregelen waar het om gaat, zijn een fietsverbinding tussen Nieuw-Middelland en de binnenstad, het aanpassen van de kruising Amsterdamlaan-Steinhagenseweg, een kwaliteitsverbetering van het fietsnetwerk direct ten noorden van het station en zogenaamde mobiliteitshubs.
Deze bijdrage zorgt ervoor dat De Poort van Woerden straks letterlijk verbonden kan worden met het centrum van de stad.

0 Shares