Drinkwatervoorziening in provincie beter beschermd

Drinkwatervoorziening in provincie beter beschermd

De provincie Utrecht neemt nieuwe maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen. In het zogenoemde Uitvoeringsprogramma drinkwater 2021–2027 staat beschreven wat de provincie gaat doen om het drinkwater schoon en veilig te houden voor haar inwoners.

De maatregelen kunnen per wingebied verschillen. De provincie gaat onder andere verbeteringen aanbrengen in het controlesysteem rondom waterwinningen. Ook gaat de provincie de voortgang bij het aanpakken van risicovolle bodem- en grondwaterverontreinigingen beter bewaken.

Alle maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met partners, zoals waterschappen, gemeenten en waterbedrijven.

0 Shares