DP Harmelen wil meer onderzoek windturbines

DP Harmelen wil meer onderzoek windturbines

Dorpsplatform Harmelen wil dat er eerst nader onderzoek komt alvorens te besluiten over het “wat” en het “waar” van eventuele windturbines op het grondgebied van Woerden. Eerst moeten alle relevante criteria grondig worden bekeken als het gaat om de gebiedskeuze van grootschalige windenergie in de gemeente. Dit schrijft het platform in een brief aan college en raad.

Het dorpsplatform is ontstemd over het feit dat zij via de pers hebben moeten vernemen dat Reijerscop het beste geoutilleerd zou zijn om drie tot vijf hoge windturbines te gaan huisvesten. Dit terwijl zij en de inwoners van Harmelen hier niet eerder over zijn geïnformeerd. Dorpsplatform Harmelen vindt dat veel voor hen belangrijke criteria buiten beschouwing zijn gebleven in de afweging. Aandacht voor de gezondheidsrisico’s, de inpassing in het landschap en de technische haalbaarheid ontbreken.

Participatie van inwoners en omwonenden wordt doorgeschoven tot na de besluitvorming. Deze aanpak van de gemeente noemt het platform weinig democratisch.

0 Shares