Dorpsplatform peilt meningen Harmelenaren

Dorpsplatform peilt meningen Harmelenaren

Dorpsplatform Harmelen gaat meningen peilen van de inwoners over de toekomst van Harmelen. Onder het motto ‘Uw mening telt’ geeft men een krant uit die huis aan huis wordt verspreid. Daarin wordt besproken wat zich de komende jaren in en om Harmelen gaat afspelen en welke gevolgen dit heeft voor alle inwoners. Het platform wil voor Harmelen een dorpsvisie opstellen, waarin, met een doorkijk naar 2040, alle thema’s worden belicht die in de komende tijd relevant zijn. De thema’s en onderwerpen die aan de orde komen zijn: wonen en woningbouw, bedrijven en voorzieningen, energietransitie, verkeer en groen voor sport en recreatie. De dorpsvisie moet een goede representatie zijn van de meningen die binnen het dorp zijn vertegenwoordigd, vindt het platform. Uiteindelijk zal de dorpsvisie aangeboden worden aan het gemeentebestuur van Woerden om als toetssteen te dienen voor huidig en toekomstig beleid. Het ophalen van de meningen van de Harmelenaren zal voornamelijk digitaal plaatsvinden en kan desgewenst volledig anoniem plaatsvinden.

0 Shares