Dorpsplatform Harmelen kritisch over communicatie vanuit gemeente

Dorpsplatform Harmelen kritisch over communicatie vanuit gemeente

Het Dorpsplatform Harmelen doet een boekje open over de wijze waarop het college van B&W in Woerden communiceert bij belangrijke onderwerpen. Dat vindt het platform namelijk ondermaats. In aanloop naar de  gemeenteraadsverkiezingen, die in het voorjaar van 2022 plaatsvinden, is een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin geeft het dorpsplatform haar visie over zaken die in een verkiezingsprogramma opgenomen zouden moeten worden. Bijvoorbeeld zoals betere communicatie met de inwoners van Harmelen. Eerder heeft het Dorpsplatform Kamerik dit ook gedaan. 

Begrijpelijke taal

Dorpsplatform Harmelen noemt het meer dan honderd pagina’s tellende Raadsvoorstel Participatiekader een mooi voorbeeld om straks in begrijpelijke taal de inwoners hierover te informeren. Harmelen wil dat er een heldere, begrijpelijk en eenduidige definitie komt van het begrip ‘participatie’. Ook wil het platform dat de gemeente op tijd contact zoekt met de inwoners van Harmelen bij belangrijke zaken.  

Vaste rol voor wijk- en dorpsplatforms

Het platform adviseert in de brief ervoor te zorgen dat bewoners het vertrouwen in de politiek terugkrijgen. Dat kan door het tot stand brengen van een vaste rol voor wijk- en dorpsplatforms in alle projecten en trajecten binnen de gemeente. De groep vraagt aandacht voor zaken die de komende jaren voor Harmelen van belang zijn. Dit zijn met name de onderwerpen die in de Omgevingsvisie zijn benoemd. Vele van de daarin genoemde onderwerpen hebben met elkaar te maken; ontwikkelingen op het ene onderwerp hebben invloed op andere onderwerpen. Het platform pleit dan ook voor meer samenhang in de diverse zaken die spelen.

Het platform doelt onder meer op de uitbreiding van bedrijventerrein Putkop en de plannen voor woningbouw in die buurt. ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat de verantwoordelijke ambtenaren voor deze twee gebieden niet op de hoogte waren van elkaars plannen en dus ook niet met elkaar hadden afgestemd. Ook hier zijn bij omwonenden grote zorgen over de effecten op geluid, milieu, verkeer, etc.’, schrijft de groep.

Ontwikkel toekomstvisie mét bewoners

Tot slot wordt de politiek opgeroepen met de bewoners het gesprek aan te gaan over de toekomst van het dorp Harmelen als onderdeel van de gemeente Woerden. Met andere woorden: ontwikkel een visie over de toekomst van Harmelen en de andere kernen, mét de bewoners. 

0 Shares