Dorps- en wijkambtenaar wijst inwoner de weg Harmelen

Dorps- en wijkambtenaar wijst inwoner de weg Harmelen

In de gemeente Woerden kunnen inwoners voor al hun vragen en klachten terecht bij een betreffende ambtenaar. Dat is niet bij iedereen bekend. In Harmelen is dat Jacqueline Dros en zij is tevens de vertegenwoordigster van de gemeente bij het Dorpsplatform en is van vele zaken in Harmelen op de hoogte. De vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld klachten over het groenonderhoud, signalen dat er in de buurt iets loos is of dat de veiligheid in het geding is en zorgen over eenzaamheid onder ouderen.

0 Shares