Dijkdoorbraak Wilnis in 2003 weer actueel

Dijkdoorbraak Wilnis in 2003 weer actueel

Door de aanhoudende droogte worden de dijken extra in de gaten gehouden. Er is vooral aandacht voor dijken die op veengrond staan, zoals dit met name in de regio rondom Woerden het geval is. In dit verband wordt veelal aan de dijkdoorbraak in Wilnis 19 jaar geleden herinnerd. In augustus 2003 bezweek een gedeelte van de ringdijk langs de ringvaart van de polder Groot-Mijdrecht. De ringvaart viel hierdoor bijna droog en in de straten van de woonwijk Veenzijde in Wilnis kwam een halve meter water te staan. Oorzaak was een langdurige periode van droogte. Veengrond dat droger wordt kan een dijklichaam lichter maken waardoor het scheurt of verschuift. De dijken worden door de waterschappen in het veengebied preventief beregend. Zo wordt voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade verergert.

0 Shares