Dijkdoorbraak Reeuwijk niet door rivierkreeft

Dijkdoorbraak Reeuwijk niet door rivierkreeft

De dijkverschuiving in Reeuwijk die juli vorig jaar plaatsvond, is niet veroorzaakt door de Amerikaanse rivierkreeften. Volgens het Hoogheemraadschap Rijnland is verlies van stabiliteit in de dijk de oorzaak. Dit blijkt het gevolg van uitgevoerde werkzaamheden in het verleden. In 1994 is alleen de bovenzijde van de dijk opgehoogd en niet het binnentalud. Bovendien is langzaam verlies van gewicht ontstaan door het uitdrogen van het veen op de dijk en de bijzondere opbouw van de bodem op deze locatie. De buitensporige graverij van rivierkreeften is dus niet de oorzaak van de dijkdoorbraak, omdat de dijkverschuiving veel dieper zit dan waar de rivierkreeften graven.

0 Shares