Digitale inkijk dijkversterking opent deuren

Digitale inkijk dijkversterking opent deuren

Tot en met 14 maart zijn de plannen voor de dijken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in de provincie Utrecht te bekijken in een digitaal bezoekerscentrum.

In de provincie worden de dijken langs de Lek en Nederrijn over een lengte van 55 kilometer versterkt. De versterking geeft de mogelijkheid om de dijken mooier te maken en kansen voor recreatie beter te benutten.

Het digitale bezoekerscentrum geeft een beeld van de plannen voor recreatieve voorzieningen.

0 Shares