Diepte- en Profielschouw maart 2023 Gebied Oude Rijn

Diepte- en Profielschouw maart 2023 Gebied Oude Rijn

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft haar inwoners laten weten dat voor 1 maart het onderhoud aan de sloten, duikers en/of dammen uitgevoerd moet zijn.

Sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water niet goed verloopt. De vereiste diepte is 60 cm ten opzichte van het winterpeil. Slechte waterhuishouding kan verzakkingen veroorzaken doordat veel gebouwen op houten palen zijn gebouwd.

Behalve de diepte-en profielschouw vindt eind oktober ook de jaarlijkse najaarsschouw plaats.

0 Shares