De Ronde Venen gesteund in aardwarmteproject

De Ronde Venen gesteund in aardwarmteproject

De Ronde Venen wordt gesteund door de provincie Utrecht bij de vergunningsaanvraag voor het opsporen van aardwarmte in de gemeente. De provincie heeft een positief advies uitgebracht bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, schrijft het AD. Dit advies is tot stand gekomen in samenspraak met De Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en drinkwaterbedrijf Waternet. Het provinciebestuur wil een veilige en verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte. Deze energiebron kan, aldus de provincie, een bijdrage leveren aan de overstap van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie, naar schone energie.

0 Shares