Daar wordt aan gewerkt

Daar wordt aan gewerkt

Momenteel vinden in Oudewater veel werkzaamheden plaats in de openbare ruimten. Niet alleen de gemeente voert werkzaamheden uit. Ook nutsbedrijven  zoals telefonie, internet, gas, water en elektra en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voeren werkzaamheden in de gemeente uit. Nutsbedrijven en Het Hoogheemraadschap melden hun eigen planning bij de gemeente. De gemeente probeert deze werkzaamheden en die van de gemeente zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat kan wel betekenen dat er op meerdere plekken tegelijk gewerkt wordt. De gemeente vraagt hiervoor begrip omdat overlast niet in alle gevallen te voorkomen is.

0 Shares