D66’er zet vraagtekens bij Nieuwkoops stikstofplan

D66’er zet vraagtekens bij Nieuwkoops stikstofplan

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid van D66, laat in schriftelijke vragen aan landbouwminister Schouten weten dat hij de toegevoegde waarde niet inziet van het Nieuwkoopse stikstofplan.

In september 2020 vroegen Nieuwkoopse boeren om steun van de minister voor hun stikstofplan. Schouten wilde 300.000 euro subsidie geven. De subsidie is bedoeld om nieuwe productiewijzen en stallen te ontwikkelen die de stikstofuitstoot verminderen. Stikstofruimte die boeren overhouden willen zij verleasen aan bedrijven zoals Schiphol.

De Groot noemt het plan een ‘papieren oplossing’. Hij wil liever dat boeren zich richten op kringlooplandbouw, zodat het voer wat het vee krijgt in balans staat met de grond waarop wordt gemest.

0 Shares