Cursus ‘Actief voor het waterschap’

Cursus ‘Actief voor het waterschap’

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert de cursus ‘Actief voor het Waterschap’ met als doel mensen te bewegen politiek actief te worden. De cursus biedt inzicht in het werk van het waterschapsbestuur en vindt plaats op drie maandagavonden in juni. Deelname is gratis. Diverse onderdelen van het waterschapsbestuur komen aan bod, zoals hoe de organisatie en structuur in elkaar zit, waar een algemeen bestuur wel en niet over gaat en hoe besluitvorming werkt. Daarnaast gaan cursisten in

gesprek met leden van het algemeen en dagelijks bestuur. De cursus moet  cursisten klaarstomen om een rol te vervullen in het bestuur van het waterschap. Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Hét moment om politiek actief te worden, meldt het waterschap.

Het waterschap organiseert daarom de cursus Actief voor het Waterschap.

0 Shares