wapen van woerden

Cultuur en economie ontzien in bezuinigingsplan

wapen van woerden

Cultuur en economie ontzien in bezuinigingsplan

B&W van de gemeente Woerden willen cultuur en economie vooralsnog ontzien van bezuinigingen, aldus het AD. Cultuur en economie zouden namelijk van grote invloed zijn op de ontwikkeling van Woerden. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de invoering van de bezuinigingen, maar B&W voert ‘denkrichtingen’ aan omtrent mogelijke bezuinigingen.

Woerden moet de komende jaren namelijk voor miljoenen euro’s gaan bezuinigen, omdat de Woerdense schuldenlast in negatieve zin sterk afwijkt van het landelijke beeld. Alleen al volgend jaar moet er drie miljoen euro worden bezuinigd. Dit is nodig om investeringen te blijven doen zoals vervanging van rioleringen en om iets te doen aan de schuldenlast van de gemeente.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen om iets aan de schuldenlast te doen zijn een extra verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb), het verhogen van de parkeertarieven of het verminderen van het onderhoud aan de wegen en het groen.

Hoewel cultuur en economie nu ‘vooralsnog’ worden ontzien, zijn ook hier toekomstige bezuinigingen niet uitgesloten.

1 Shares