Cultureel erfgoed digitaal in kaart gebracht

Cultureel erfgoed digitaal in kaart gebracht

De gemeente Montfoort heeft haar digitale cultuurhistorische waardenkaart  gepubliceerd. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de lokale historische verenigingen, de gemeente en de provincie Utrecht in vervulling gegaan.

Om het culturele erfgoed te beschermen is het belangrijk om te weten wat de moeite waard is om te beschermen. Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn alle cultuurhistorische waardevolle elementen en structuren boven de grond geïnventariseerd en gewaardeerd. Deze zijn op de digitale kaart aangeduid met een lage, midden of hoge waarde.

De kaart wordt opgenomen in de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht. De volgende stap is om de historische waarden juridisch te borgen in erfgoedbeleid en in het omgevingsplan van de gemeente.

0 Shares