CU-SGP en CDA presenteren ‘Zorgen voor ruimte’  Lopik

CU-SGP en CDA presenteren ‘Zorgen voor ruimte’  Lopik

In de gemeente Lopik hebben de twee coalitiepartijen ChristenUnie-SGP en CDA het bestuursakkoord ‘Zorgen voor (de) ruimte’ gepresenteerd.

Het bestuursakkoord gaat uit van het aanpakken van de belangrijke opgaven in het gebied door onder andere in te zetten op een zelfstandige kleinschalige organisatie. De coalitie wil samen met andere partijen in de raad, kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden.

En hierin samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de organisatie.

0 Shares