CU-SGP/CDA: Behoud supermarkt Staatsliedenkwartier

CU-SGP/CDA: Behoud supermarkt Staatsliedenkwartier

De ChristenUnie-SGP en het CDA in Woerden maken zich zorgen om het verdwijnen van de supermarkt en het voorzieningenniveau in het Staatsliedenkwartier. In de op 7 oktober aan de gemeenteraad gepresenteerde concept detailhandelstructuurvisie staat dat de supermarkt in de nabije toekomst gaat vertrekken.

Door de enigszins geïsoleerde ligging van de wijk van de rest van de kern door spoorweg en water is de aanwezigheid van een boodschappenvoorziening gewenst. Het vertrek van de supermarkt zien de partijen als bedreiging van de leefbaarheid van de wijk. Daarom vragen de ChristenUnie-SGP en het CDA het college om zich maximaal in te spannen om een supermarkt voor de inwoners van het Staatsliedenkwartier te behouden.

0 Shares