Criminaliteit Woerden steeg vorig jaar met slechts 1%

Criminaliteit Woerden steeg vorig jaar met slechts 1%

De criminaliteit in de gemeente Woerden is vorig jaar met slechts 1% gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de gemeenteraad vanavond bespreekt tijdens een vergadering over het integraal veiligheidsplan. Met een toename van de criminaliteit met 1% scoort Woerden iets beter dan het regionaal gemiddelde. Dat ligt op 3%. Opvallende daler in Woerden is de halvering van wapenhandel en/of het wapenbezit. Die liep met 58% terug. Ook het aantal vernielingen en bedrijfsinbraken nam af. Opvallende stijger is huiselijk geweld. Vorig jaar steeg het aantal gevallen daarvan met 31%. Ook bezit van- en handel in drugs nam toe met 17%. Regionaal is juist sprake van een daling met 3%.
Bron: vergaderstukken politieke avond

0 Shares