Corona-uitgaven Woerden meer dan 2 miljoen

Corona-uitgaven Woerden meer dan 2 miljoen

De coronacrisis heeft de gemeente Woerden al meer dan 2 miljoen euro gekost. Zo’n 75% van dat bedrag krijgt de gemeente van het Rijk terug zodat er uiteindelijk 500.000 euro uit eigen middelen moet worden betaald. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het college benadrukt dat het om een voorlopige inschattingen gaat.

Volgens burgemeester en wethouders zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis en de lasten die daaruit voortvloeien, zeer grillig en moeilijk voorspelbaar. Het meeste geld, zo’n 6 ton ging naar het sociaal domein. Sport en onderwijs ontvingen 560.000 euro.

0 Shares